Fasaden är det som finns på utsidan av väggar på hus, lokaler och annat. Det är också fasaden som håller isolering och annat på plats, dessutom skyddar fasaden resten av huset mot väder och vind. Men vad kan fasaden vara gjord av? Här tar vi upp några av de allra vanligaste fasadmaterialen.

Trä

I Sverige kanske trä är det allra vanligaste materialet man ser på fasader. Det kan vara timmer eller plankor som målats i olika färger. Trä är ett fasadmaterial som använts under väldigt lång tid och det fungerar bra. Nackdelen är att trä brinner lätt om det skulle ske en olycka, och dessutom kräver det en hel del underhåll.

Plåt

Plåt är ett näst intill underhållsfritt fasadmaterial och det håller länge. Det står emot både väder och vind på ett bra sätt. Det är dock inte så snyggt och plåt som fasad förekommer i regel mestadels på olika industribyggnader. Det förekommer också att plåt används som delar av fasader. I nederkanten på träfasader där träet skadats är det många som istället byter ut det mot en plåtbit som ger extra skydd.

Puts

Puts är också ett vanligt fasadmaterial som håller länge. Putsen är dock relativt känslig för fukt och den kan gå sönder om den utsätts för fysiskt våld. Putsen kan antingen vara helt slät eller mer strukturerad beroende på vilket man föredrar. För att putsen ska få som bäst hållbarhet bör den dock målas och det behöver göras om med regelbunden intervall.

Tegel

Tegel är ett fasadmaterial som verkligen håller. Det behöver inte underhållas och dessutom är risken mindre att hus av tegel brinner ner helt vid en brand eftersom tegel inte tar eld. Tegel håller också värme bra vilket gör att huset håller sig varmt längre på vintern samtidigt som det håller extrem hetta ute på sommaren. Tegel är med andra ord ett material som passar väldigt bra i det svenska klimatet. Nackdelen är att tegel är relativt dyrt när huset ska byggas och att skapa en fasad av tegel tar också en hel del tid.

Sten

Sten är även det ett material som under relativt lång tid använts till fasader. Det kan antingen vara hela stenar som används, eller stenplattor. Sten är precis som tegel ett material som isolerar bra. Det är dock väldigt tungt att bygga ett hus av och det är också en fördel om stenen är relativt snygg om den ska användas som fasad. Materialet kan också vara dyrt och svårt att frakta. Om man köper in hela stenar som man själv vill dela och bygga fasaden av krävs det också rejäla verktyg för att man ska kunna få till snygga skivor av stenen och det är inte alla som har tillgång till sådana.