Fasader är till för att hålla och många gånger innehåller hållbara material ämnen som inte är så trevliga att hålla på med. Men vilka farliga ämnen kan finnas i fasader och vad är viktigt att tänka på när man ska arbeta med dem?

Eternit

Eternit och eternitplattor sitter på många gamla hus och det är är ett material som håller bra. Därför var det många hus som försågs med fasader av just det materialet. Så länge eternitplattor är hela behöver man i regel inte göra så mycket med dem men om de går sönder kan det farliga ämnet asbest läcka ut. Hos Arbetsmiljöverket finns det en hel del att läsa om asbest och om hur man bör handskas med det för att minska riskerna både för sig själv och för miljön.

Välja miljövänlig färg

Om man har en fasad av trä eller puts är det viktigt att man underhåller den med färg med jämna mellanrum. När man målar fasaden vill man troligen ha en färg som håller länge, för att måla en hel bostad är både dyrt och tidskrävande. Då fasaden är utomhus och utsätts för en hel del slitage finns det en viss risk att vissa delar av färgen hamnar i naturen. Det kan därför vara klokt att välja en färg som är så miljövänlig som möjligt, utan att man för den skull tummar på kvaliteten. Ibland kan miljövänlig färg vara lite dyrare men man behöver då inte heller oroa sig för att man själv, naturen eller andra ska lida men av den färg man valt.

Radon och fasader

Radon är ett hälsofarligt ämne som man inte gärna vill ha i sin bostad. I många fall måste bostäder saneras eller så utdöms de för att de innehåller för höga halter av just radon. Ämnet kan finnas i berggrunden, i luften eller i vattnet. Men det finns även byggmaterial som innehåller radon. I dag får man inte använda de här materialen för att bygga nya hus men det finns inga krav på att hus byggda av till exempel blåbetong som innehåller radon ska rivas. I ett hus som har en fasad av blåbetong kan dock radonhalterna vara förhöjda. Då kan man behöva sätta in olika fläktar för att få ner radonhalterna inomhus.