Man vill i regel att det hus eller den fastighet man har ska se välvårdad ut. Det görs bäst genom att man underhåller den och fasaden blir här en väldigt viktig del av just underhållet. Men hur går rengöring och målning av fasaden egentligen till?

Att rengöra sin fasad

Alla fasader behöver rengöras då och då. I de allra flesta fall går det utmärkt att rengöra fasaden med hjälp av en högtryckstvätt, gärna en variant med varmvatten. Det gäller dock att inte ha för högt tryck, då kan fasaden ta skada.

Måla fasaden

Fasader av puts och trä behöver målas med jämna mellanrum. Det är viktigt att vara noggrann för att resultatet ska bli hållbart. Välj en färg speciellt för fasadbruk för bästa resultat.

Välja färg på fasaden

Hos Boverket kan man som fastighetsägare läsa mer om det här med att välja färg på sina fasader. I regel brukar det inte vara något problem om man vill måla sitt hus i en annan färg men väljer man en kulör som är väldigt udda eller om kvarterets andra hus har en och samma färg kan det faktiskt krävas bygglov för att man ska få måla om sitt hus i en annan ton.