Att underhålla fasaden på huset kostar en del pengar. Ibland kan man göra underhållet själv, andra gånger måste man anlita proffs. Det finns också fasader som är i stort sett underhållsfria och det kan vara ett alternativ om man vill slippa lägga pengar just på underhåll.

Kan man underhålla sin fasad på egen hand?

Ja, många saker kan man faktiskt göra på egen hand. Att se över fasaden efter skador med jämn intervall är enkelt och då kan man lätt reparera små saker på egen hand, eller anlita proffs för mer avancerade åtgärder. Man kan också måla fasaden och byta ut delar av den själv.

Vilka kostnader får man räkna med för att underhålla fasaden?

Man bör räkna med att avsätta omkring 5000 kronor per år för underhåll av fasaden. En målning av en hel fasad kan kosta närmare 100 000 kronor och då är det bra att ha en buffert att kunna ta pengar ifrån. Det kan också inträffa olika händelser som gör att fasaden skadas och behöver repareras. De här kostnaderna kan variera i storlek. Det kan gå på allt från några hundralappar upp till flera tusen kronor.