Som fastighetsägare kan man snabbt märka att fasaden slits. Det kan handla om slitage som har att göra med fasadens ålder, eller så är det annat som påverkat. Fasaden kan slitas snabbt eller långsamt, men vilka faktorer påverkar slitaget?

Olika material slits olika fort

En av de saker som påverkar hur snabbt en fasad slits är vilket material fasaden är tillverkad av. Olika material kan slitas olika snabbt, särskilt om fasaden inte underhålls ordentligt.

Reparera skador i tid

Om man tar hand om fastighetens fasad och reparerar skador i tid kan man minska ner slitaget och graden av det. Det skadar inte att se över fasadens skick ett par gånger per år. Då kan man snabbt märka om det uppstått några skador som behöver åtgärdas.

Växtlighet och fasaden

Om man har växter som växer nära fasaden eller kanske rent av klättrar på den kan de bidra till att fasaden slits än fortare. Det kan vara bra att ta bort växterna, eller att i alla fall flytta på dem. Man måste dock vara försiktig eftersom att fasaden också kan skadas om växtligheten tas bort för bryskt. Särskilt målade fasader eller fasader av puts är extra känsliga.