Om fasaden blir mycket utsliten eller om man bara vill ge sitt hus ett nytt utseende kan det vara läge att byta fasad. Det finns dock en hel del saker att tänka på innan fasadbytet.

Att byta fasad själv

Om man har lite kunskap om snickeri och byggnation kan man i regel byta fasad själv. Det kan dock bero på vilket material den tidigare fasaden är byggd av. Har man en fasad av eternitplattor kan det vara svårt och hälsofarligt att ge sig på ett fasadbyte om man inte vet vad man gör.

Varför byta fasad?

Det finns flera anledningar till varför man kan vilja byta fasad. En anledning kan vara att fasaden helt enkelt är gammal och sliten. Då kan reparationer rent av bli dyrare än att byta ut hela fasaden. Det kan också vara så att man vill ge sitt hus ett helt nytt utseende, eller så vill man byta till en mer isolerande fasad.

Vad behövs för fasadbytet?

Beroende på vilken fasad som sitter på huset, samt på vilken typ av fasad man vill byta till kan lite olika verktyg behövas. Man kan också behöva stegar eller byggställningar för att verkligen komma åt överallt. Släggor, hammare, skruvmejslar, skruvdragare och liknande är saker som i regel också behövs. Man ska inte heller underskatta rätt arbetskläder samt skyddsutrustning som skyddsskor, skyddsglasögon och liknande.

Vad kostar det att byta fasad?

Kostnaden för att byta fasad kan bli relativt rejäl. Men det kan vara en bra investering att göra. Om man köpet ett hus genom auktion hos Kronofogden kan fasaden i regel vara väldigt sliten och man kan behöva lägga tiotals tusen kronor på att byta ut allt material innan huset är beboeligt igen.